جایی برای دنبال کردن جدیدترین اخبار و لینک های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

اخبار و لینک های هوش مصنوعی را دنبال کنید

هوش مصنوعی ضبظ و تبدیل صدا به متن usenotesgpt

هوش مصنوعی ضبظ و تبدیل صدا به متن usenotesgpt

استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار برای تبدیل صدا به متن و جزوه برداری، مانند usenotesgpt، می‌تواند به شما کمک کند تا صحبت‌های استاد درس در کلاس‌ها، سمینارها و جلسات کاری را به صورت صوتی ضبط کرده و سپس این هوش مصنوعی می‌تواند متن‌های مربوطه را تولید کرده و حتی خلاصه و نکات مهم آنها را برای شما بنویسد. این ابزار می‌تواند به شما کمک کند تا مطالب مهم را به صورت متنی در اختیار داشته باشید و بتوانید از آنها برای مطالعه و مرور بعدی بهره‌مند شوید.

هوش مصنوعی

این ابزار ها در هنگام بارگذاری بدون تحریم و ف،ی،لتر بوده اند هم اکنون چک کنید.

برای ادامه صفحه را ببندین

برای ادامه
صفحه را ببندین