جایی برای دنبال کردن جدیدترین اخبار و لینک های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

اخبار و لینک های هوش مصنوعی را دنبال کنید

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی ساخت پاورپوینت فارسی gamma.app

هوش مصنوعی ساخت پاورپوینت فارسی

در این هوش مصنوعی کافیست عنوان مورد نظر را بدهید و منتظر سر فصل ها با جزئیات و عکس مرتبط تحویل بگیرید.

جالبتر این که امکان ادیت عکس و متن را به شما می دهد. حتما یک بار استفاده کنید تا معجزه هوش مصنوعی در ساخت پاورپوینت فارسی را ببینید.

کافیست با گوگل لاگین کنید و پاورپوینت را تحویل بگیرید.

امیدوارم این سایت هنوز تحریم نشده باشد.

 

هوش مصنوعی

این ابزار ها در هنگام بارگذاری بدون تحریم و ف،ی،لتر بوده اند هم اکنون چک کنید.

برای ادامه صفحه را ببندین

برای ادامه
صفحه را ببندین